Nieuws uit het verleden

Verslag Oliebollentoernooi 2015 (Eveline Walet):

Oliebollentoernooi 2015

En alweer een sportief jaar verstreken, voor iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar! Maar waar ik het over wil hebben is het oliebollentoernooi van 28 december j.l. Het was een groot succes, maar liefst 21 teams hadden zich opgegeven om de krachten met elkaar te meten. Van die 21 kwam er helaas 1 team niet opdagen, maar dit werd al snel opgelost door een reserve team samen te stellen.

De teams werden onderverdeeld in 3 poules:

veld 1, sterke teams Poule 1: Du Tjempjons Incredeble 1 Incredeble 2 Revo 1 Volingo Cratos VCR 1. Met recht een sterke poule, het ging er hard, maar sportief aan toe, de winnaar in deze poule werd Du Tjempjons.

Veld 2, gemiddelde sterkte, Poule 2: Revo 2 De Swing De Schakel CKV1 RVB Driestar 1 Hoe heten we eigenlijk (we weten het nog steeds niet!). Ook in deze poule waren de krachten gelijkwaardig verdeeld, er werd van elkaar gewonnen, maar net zo goed tegen hetzelfde team weer verloren. De ouwe getrouwen van RVB werden hier de winnaar.

Veld 3, de rest (maar zeker niet zwakker of sterker dan poule 2) Poule 3: WVC Gouda Set'm'up Recreanten Kwintes Driestar 2 Reserve team De Heertjes. Ook hier werden leuke potjes gespeeld, winnaar werd Kwintes.

Conclusie, een super leuk toernooi, mogelijk gemaakt door veel van onze teamgenoten. Zij maakten de velden in orde, ruimden op, floten vele wedstrijden (scheidsrechters, bedankt) en dit alles onder de bezielende leiding van oud speler John en zijn assistente Miranda.

Quote: "En niet te vergeten, de organisatie, die hier heel wat tijd in heeft gestoken" (namens het bestuur van VCR en de vele deelnemers die het hier ongetwijfeld mee eens zijn).

Volgend jaar gaan we kijken of we de zaal wat eerder kunnen krijgen zodat we meer wedstrijdjes kunnen spelen.En hopelijk doen er volgend jaar weer net zoveel teams mee als deze keer, dit was echt een ongekend succes, waar vind je nog een toernooi waar zoveel teams zich voor inschrijven. Maar het aller belangrijkste ,was toch wel, geen blessures deze avond en voor iedereen het plezier in het sporten als hoofdzaak!

Ook namens Jolanda van Zuylen, Eveline Walet, Volleybalvereniging VCR.

Google heeft ons gevonden

Het heeft even geduurd maar het is uiteindelijk toch gelukt!
heeft onze website gevonden en we staan zowel met zoeken op 'volleybal Reeuwijk' als met 'VCR Reeuwijk' bovenaan de pagina.

Lekker belangrijk zul je zeggen maar..........., er zijn al eerder mensen lid geworden nadat ze de website hadden gevonden.


WIE WEET WAT HET OPLEVERT.

De webmaster

Netten en Palen in de Meerkoet

Nico en Rick hebben de netten en palen voor veld 1 en 2 in de Meerkoet voorzien van een markering.

De velden zijn genummerd van 1 t/m 3. Hiervoor is uitgegaan van de positie die je hebt wanneer je in de doorloop (de corridor vanaf de toegang tot de hal naar het einde met de kleedkamers links en de hal rechts staat. Je staat dus in die corridor met je gezicht naar de zaal), naar de velden kijkt. De velden zijn als volgt genummerd:
- Het veld wat het dichtst bij de kantine ligt is "Veld 1"
- Het middelste veld is "veld 2"
- Het meest linkse veld (het verste van de kantine af) is "veld 3"

Op de 6 palen die we hebben staan de veldnummers. Het nummer wordt gevolgd door een letter ('L' of 'R', staat voor 'L'inks en voor 'R'echts) De gemarkeerde palen horen ook echt bij elkaar. Op de palen zijn (belangrijk voor met name de bovenkant) markeringen (streepjes) voor de hoogte van de 'houder' aangebracht. Hou hier rekening mee bij het opzetten van de netten/velden.

Ook de netten zijn gemarkeerd. Op de zij- en bovenkant (links en rechts) staat het veldnummer eventueel gevolgd door een 'L' of een 'R' (maar dat wijst zich eigenlijk vanzelf, belangrijkste is het veldnummer).

Probeer even aandacht te schenken aan de nummering van netten en palen. Als je dat doet wordt het opzetten van de velden een fluitje van een cent.

De technische commissie.......